Απεικονίζει τους διαθέσιμους κοινόχρηστους πόρους NFS και SMB

lsnetdrake

Αυτό το εργαλείο [52] μπορεί να εκκινηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη γραμμή εντολών.

Αυτή η σελίδα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.[52] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας lsnetdrake.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...