Διαμόρφωση του FTP

drakwizard proftpd

Αυτό το εργαλείο[5] μπορεί να σας βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή FTP.

Τι είναι το FTP;

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Protocol FTP) είναι ένα πρότυπο δικτυακού πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων από τον έναν υπολογιστή στον άλλον μέσω ενός δικτύου TCP, όπως το διαδίκτυο. (Από τη Βικιπαίδεια)

Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή FTP μέσω του drakwizard proftpd

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του εξυπηρετητή FTP.

 1. Εισαγωγή

  Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 2. Επιλογή έκθεσης εξυπηρετητή: Τοπικό δίκτυο και/ή Κόσμος

  Η έκθεση του εξυπηρετητή FTP στο διαδίκτυο μπορεί να υπολανθάνει κινδύνους. Να είστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

 3. Πληροφορίες εξυπηρετητή

  Εισαγάγετε το όνομα αναγνώρισης του εξυπηρετητή στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.

 4. Επιλογές διακομιστή

  Διαμόρφωση της θύρας ακρόασης, τον κατάλογο chroot, επιτρέψτε τη συνέχιση μεταφοράς και το FXP (File eXchange Protocol)

 5. Σύνοψη

  Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 6. Τερματισμός

  Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.[5] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard proftpd ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...