Διαχείριση, προσθήκη και αφαίρεση γραμματοσειρών. Εισαγωγή γραμματοσειρών Windows™

drakfont

Αυτό το εργαλείο[27] βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Mageia και στην καρτέλα Σύστημα. Σας επιτρέπει τη διαχείριση των διαθέσιμων γραμματοσειρών στον υπολογιστή σας. Η κύρια οθόνη παραπάνω εμφανίζει:

  • τα ονόματα των εγκατεστημένων γραμματοσειρών, το στιλ και το μέγεθος.

  • μία προεπισκόπηση της επιλεγμένης γραμματοσειράς.

  • μερικά κουμπιά επεξηγούνται παρακάτω.

Λήψη των γραμματοσειρών Windows:

Αυτό το κουμπί προσθέτει αυτόματα τις γραμματοσειρές από την κατάτμηση των Windows. Θα πρέπει να έχετε τα Microsoft Windows εγκατεστημένα.

Επιλογές:

Επιτρέπει τον καθορισμό των εφαρμογών ή των συσκευών (κυρίως εκτυπωτές) ικανών να χρησιμοποιήσουν τις γραμματοσειρές.

Απεγκατάσταση:

Αυτό το κουμπί χρησιμεύει στην αφαίρεση των εγκατεστημένων γραμματοσειρών και ως εκ τούτου την εξοικονόμηση χώρου. Να είστε προσεκτικοί-ές κατά την αφαίρεση των γραμματοσειρών διότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στα έγγραφα που τις χρησιμοποιούν.

Εισαγωγή:

Επιτρέπει την προσθήκη γραμματοσειρών τρίτων μέσω ενός CD, από το διαδίκτυο ... κλπ. Οι υποστηριζόμενες γραμματοσειρές είναι οι ttf, pfa, pfb, pcf, pfm και gsf. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή και στη συνέχεια στο προσθήκη και θα ανοίξει ένας διαχειριστής αρχείων μέσω του οποίου μπορείτε να επιλέξετε τις γραμματοσειρές προς εγκατάσταση· κάντε κλικ στο Εγκατάσταση όταν είστε έτοιμος-η. Η εγκατάσταση γίνεται στον φάκελο /usr/share/fonts.

Αν δεν εμφανίζονται οι τελευταία εγκατεστημένες γραμματοσειρές (ή εμφανίζονται οι απεγκατεστημένες) στο παράθυρο του Drakconf, κλείστε και ανοίξτε εκ νέου το παράθυρο ώστε να ενημερωθούν οι τροποποιήσεις.[27] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakfont ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...