Ρυθμίστε την πιστοποίηση για τα εργαλεία Mageia

draksec

Αυτό το εργαλείο[45] βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Mageia και στην καρτέλα Ασφάλεια

Επιτρέπει την ανάθεση αδειών στους τυπικούς χρήστες ώστε να πραγματοποιούν διεργασίες αρμοδιοτήτων διαχειριστή.

Κάντε κλικ στο μικρό βέλος πριν το αντικείμενο που επιθυμείτε να αναπτύξετε:

Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα εργαλεία στο Κέντρο Ελέγχου Mageia εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου (βλέπετε στο στιγμιότυπο ανωτέρω) και για κάθε εργαλείο, μια αναπτυσσόμενη λίστα στη δεξιά πλευρά σας σας προσφέρει την επιλογή μεταξύ των:

  • Εξ ορισμού: Η λειτουργία εκκίνησης εξαρτάται από το επιλεγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ίδια καρτέλα στο Κέντρο Ελέγχου, στο εργαλείο «Ρυθμίστε την ασφάλεια του συστήματος, τις άδειες και τους ελέγχους ασφαλείας».

  • Κωδικός πρόσβασης χρήστη: Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη ερωτάται πριν την εκτέλεση του εργαλείου.

  • Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή: Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ερωτάται πριν την εκτέλεση του εργαλείου.

  • Χωρίς κωδικό πρόσβασης: Εκτέλεση του εργαλείου χωρίς ερώτηση για τον κωδικό πρόσβασης.[45] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας draksec ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...