Εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων Mageia

drakbug

Συνήθως αυτό το εργαλείο [50] εκτελείται αυτόματα όταν ένα εργαλείο Mageia καταρρεύσει. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα όταν έχετε στείλει μια αναφορά σφάλματος, να σας ζητηθεί να εκτελέσετε αυτό το εργαλείο ώστε να ελέγξετε μερικές από τις δοσμένες πληροφορίες, και στη συνέχεια να τις στείλετε στην αναφορά σφάλματος.

Αν χρειάζεστε να αναφέρετε ένα σφάλμα αλλά δεν είστε αρκετά εξοικειωμένοι-ες με αυτό, τότε παρακαλώ ανατρέξτε πρώτα στο Πώς να αναφέρετε σωστά μια αναφορά σφάλματος πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναφορά».

Σε περίπτωση που το σφάλμα έχει ήδη αναφερθεί (σε αυτήν την περίπτωση το μήνυμα λάθους που δόθηκε από το drakbug θα είναι το ίδιο), είναι χρήσιμο να σχολιάσετε την υπάρχουσα αναφορά σχετικά με την αναπαραγωγή του σφάλματος στο σύστημά σας.[50] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakbug.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...