Ρυθμίστε τις συνδέσεις VPN για διασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο

drakvpn

Εισαγωγή

Αυτό το εργαλείο[24] επιτρέπει τη διαμόρφωση της ασφαλούς πρόσβασης σε ένα απομακρυσμένο δίκτυο εγκαθιδρύοντας μια σήραγγα μεταξύ του τοπικού σταθμού εργασίας και του απομακρυσμένου δικτύου. Εδώ αναφερόμαστε μόνο σχετικά με τη διαμόρφωση από την πλευρά του σταθμού εργασίας. Υποθέτουμε ότι το απομακρυσμένο δίκτυο είναι ήδη σε λειτουργία, και ότι διαθέτετε τις πληροφορίες σύνδεσης από το διαχειριστή δικτύου, όπως ένα αρχείο διαμόρφωσης .pcf.

Διαμόρφωση

Κατ' αρχάς, επιλέξτε μεταξύ των Cisco VPN Concentrator ή OpenVPN, ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο εικονικό ιδιωτικό σας δίκτυο.

Μετά δώστε στη σύνδεσή σας ένα όνομα.

Στην επόμενη οθόνη, παράσχετε τις λεπτομέρειες για τη σύνδεση σας VPN.

  • Για Cisco VPN

  • Για openvpn. Το πακέτο openvpn και οι εξαρτήσεις του θα εγκατασταθούν κατά την πρώτη εκτέλεση του εργαλείου.

    Επιλέξτε τα αρχεία που παραλάβατε από το διαχειριστή του δικτύου σας.

    Προηγμένες παράμετροι:

    Στην επόμενη οθόνη θα ερωτηθείτε για την διεύθυνση IP της πύλης.

Όταν οι παράμετροι έχουν καθοριστεί, έχετε την επιλογή έναρξης της σύνδεσης VPN.

Η σύνδεση VPN μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εκκινείται με μια σύνδεση στο δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό, επαναδιαμορφώστε τη σύνδεση στο δίκτυο ώστε να συνδέεται αεί στο VPN.[24] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakvpn ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...