Ανοίξτε μια κονσόλα ως διαχειριστής

drakconsole

Αυτό το εργαλείο [31] σας δίνει πρόσβαση σε ένα τερματικό με δικαιώματα root. Δεν νομίζουμε να χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση επ' αυτού.[31] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakconsole ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...