Διαχειριστείτε την τοπικότητα του συστήματός σας

localedrake

Αυτό το εργαλείο[29] είναι διαθέσιμο στην ενότητα Σύστημα του Κέντρου Ελέγχου Mageia (ΚΕM (MCC)) με την ονομασία «Διαχείριση της τοπικότητας του συστήματος». Κατά το άνοιγμα εμφανίζεται ένα παράθυρο από όπου μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα. Η επιλογή είναι προσαρμοσμένη στις επιλεγμένες γλώσσες κατά την εγκατάσταση.

Το κουμπί Για προχωρημένους δίνει πρόσβαση στην ενεργοποίηση της συμβατότητας με παλιά κωδικοποίηση (μη UTF8).

Το δεύτερο παράθυρο εμφανίζει έναν κατάλογο χωρών ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Το κουμπί Άλλες χώρες δίνει πρόσβαση στις μη εμφανιζόμενες χώρες.

Θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της συνεδρίας μετά από κάθε τροποποίηση.

Μέθοδος εισαγωγής

Στην οθόνη Άλλες χώρες μπορείτε επίσης να επιλέξετε την μέθοδο εισαγωγής (από το αναπτυσσόμενο μενού κάτωθεν του καταλόγου). Οι μέθοδοι εισαγωγής επιτρέπουν στους χρήστες την εισαγωγή πολυγλωσσικών χαρακτήρων (Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, κλπ).

Για ασιατικές και αφρικανικές τοπικότητες, θα τεθεί το IBus ως η εξ ορισμού μέθοδος εισαγωγής ούτως ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να κάνουν την διαμόρφωση χειροκίνητα.

Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι εισαγωγής (SCIM, GCIN, HIME, κλπ.) που παρέχουν παρόμοιες λειτουργίες και μπορούν ─αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες στο αναπτυσσόμενο μενού─ να εγκατασταθούν από ένα άλλο τμήμα του Κέντρου Ελέγχου Mageia. Δείτε “Διαχείριση λογισμικού (εγκατάσταση και αφαίρεση λογισμικού)”.[29] Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας localedrake ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...