Ρυθμίστε τη διάταξη του πληκτρολογίου

keyboarddrake

Εισαγωγή

Το keyboarddrake[15] βοηθά στην διαμόρφωση της βασικής διάταξης του πληκτρολογίου. Επηρεάζει την διάταξη του πληκτρολογίου για όλους τους χρήστες. Είναι διαθέσιμο από την ενότητα «Υλικό» στο κέντρο ελέγχου Mageia (ΚΕM) με την ονομασία «Διαμόρφωση του ποντικιού και του πληκτρολογίου».

Διάταξη πληκτρολογίου

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την διάταξη πληκτρολογίου προς χρήση. Τα ονόματα ─ταξινομημένα αλφαβητικά─ περιγράφουν την γλώσσα, την χώρα και/ή την εθνικότητα της κάθε διάταξης.

Τύπος πληκτρολογίου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει την επιλογή του τύπου του πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε. Αν έχετε αμφιβολία αφήστε την εξ ορισμού επιλογή.[15] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας keyboarddrake ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...