Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους NFS

diskdrake --nfs

.

Εισαγωγή

Αυτό το εργαλείο [37] σας επιτρέπει να δηλώσετε μερικούς κοινόχρηστους καταλόγους να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους χρήστες του υπολογιστή. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το NFS το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα περίπου τα συστήματα Linux ή Unix. Ο κοινόχρηστος κατάλογος θα είναι διαθέσιμος κατά την εκκίνηση. Οι κοινόχρηστοι κατάλογοι μπορούν να είναι προσβάσιμοι από έναν χρήστη σε μια μόνο συνεδρία με τη βοήθεια των ανάλογων εργαλείων όπως έναν περιηγητή αρχείων.

Διαδικασία

Επιλέξτε Αναζήτηση εξυπηρετητών να να λάβετε μια λίστα με εξυπηρετητές που διαθέτουν κοινόχρηστους καταλόγους.

Πατήστε το σύμβολο > πρίν το όνομα του εξυπηρετητή για να εμφανιστεί η λίστα των κοινόχρηστων καταλόγων και να επιλέξετε τον κατάλογο που θέλετε να προσπελάσετε.

Από το κουμπί Σημείο προσάρτησης θα πρέπει να καθορίσετε τον κατάλογο που θα γίνει η προσάρτηση του απομακρυσμένου καταλόγου στο μηχάνημά σας.

Αφού επιλέξετε το σημείο προσάρτησης, μπορείτε να το προσαρτήσετε. Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε και να αλλάξετε κάποιες επιλογές με το κουμπί Επιλογές. Αφού προσαρτήσετε τον κατάλογο, μπορείτε να τον αποπροσαρτήσετε με το ίδιο κουμπί.

Αφού αποδεχτείτε τη διαμόρφωση με το κουμπί Έγινε, θα ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να αποθηκευτούν οι τροποποιήσεις στο /etc/fstab. Με αυτόν τον τρόπο ο απομακρυσμένος κατάλογος θα προσαρτάται στο σύστημά σας σε κάθε εκκίνηση, αν το δίκτυο είναι προσβάσιμο. Ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος στον διαχειριστή αρχείων σας πχ στον Dolphin).[37] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας diskdrake --nfs ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...