Πιστοποίηση

drakauth

Αυτό το εργαλείο [26] επιτρέπει την επεξεργασία του τρόπου αναγνώρισής σας ως χρήστης του μηχανήματος ή στο δίκτυο.

Εξ ορισμού, οι πληροφορίες της ταυτοποίησής σας είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Επεξεργαστείτε το μόνο αν ο διαχειριστής του δικτύου σας σας προτρέψει να το κάνετε και σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να το πραγματοποιήσετε.[26] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakauth ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...