Προβολή και αναζήτηση των καταγραφών του συστήματος

logdrake

Αυτό το εργαλείο[30] βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Mageia στην καρτέλα σύστημα, με τίτλο « Προβολή και αναζήτηση των καταγραφών του συστήματος».

Για την αναζήτηση στις καταγραφές

Πρώτα εισαγάγετε την συμβολοσειρά που επιθυμείτε να αναζητήσετε στο πεδίο Ταιριάζει και/ή αυτήν που δεν θέλετε να εμφανιστεί στο πεδίο αλλά δεν ταιριάζει. Στη συνέχεια επιλέξτε τα αρχεία που θα γίνει η αναζήτηση από το πλαίσιο Επιλέξτε αρχείο. Προαιρετικά μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση σε μια μόνον ημέρα. Επιλέξτε την από το ημερολόγιο, μέσω των μικρών βελών σε κάθε πλευρά του μηνός και του έτους, και επιλέξτε «Εμφάνιση μόνον για την επιλεγμένη ημέρα». Εν τέλει, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτηση ούτως ώστε να προβληθούν τα αποτελέσματα στο παράθυρο με τίτλο Περιεχόμενο του αρχείου. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων υπό μορφή .txt κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημείωση

Τα Εργαλεία καταγραφών Mageia περιλαμβάνουν τις καταγραφές των εργαλείων διαμόρφωσης Mageia όπως των εργαλείων του Κέντρου Ελέγχου Mageia. Αυτές οι καταγραφές ενημερώνονται σε κάθε τροποποίηση μιας διαμόρφωσης.

Για την διαμόρφωση της αλληλογραφίας συναγερμού

Ο συναγερμός μέσω αλληλογραφίας ελέγχει αυτόματα τον φόρτο του συστήματος και των υπηρεσιών κάθε ώρα και αν είναι απαραίτητο στέλνει μια αλληλογραφία στην διαμορφωμένη διεύθυνση.

Για την διαμόρφωση του εργαλείου, κάντε κλικ στο κουμπί Συναγερμός μέσω αλληλογραφίας και στην επόμενη οθόνη, στο Διαμόρφωση του συστήματος συναγερμού μέσω αλληλογραφίας. Εδώ εμφανίζονται όλες οι τρέχουσες υπηρεσίες και μπορείτε να επιλέξετε αυτές που θα εποπτεύονται (Δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο).

Μπορούν να εποπτευτούν οι κατωτέρω υπηρεσίες:

  • Υπηρεσία Webmin

  • Εξυπηρετητής αλληλογραφίας Postfix

  • Εξυπηρετητής FTP

  • Εξυπηρετητής ιστού Apache

  • Εξυπηρετητής SSH

  • Εξυπηρετητής Samba

  • Υπηρεσία Xinetd

  • Ανάλυση ονόματος τομέα BIND

Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε τον Φόρτο που θεωρείτε απαράδεκτο. Ο φόρτος αναπαριστά την ζήτηση μιας διεργασίας, ένας υψηλός φόρτος επιβραδύνει το σύστημα και ένας υψηλός φόρτος μπορεί να υποδηλώνει ότι η διεργασία έχει τεθεί εκτός ελέγχου. Η τιμή εξ ορισμού είναι 3. Συνιστάται να θέσετε την τιμή του φόρτου 3 φορές τον αριθμό των επεξεργαστών.

Στην τελευταία οθόνη, εισαγάγετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θα πρέπει να ειδοποιηθεί και τον διακομιστή ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί (τοπικός ή στο διαδίκτυο).[30] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας logdrake ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...