Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους WebDAV

diskdrake --dav

Αυτό το εργαλείο[39] βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Mageia, στην καρτέλα κοινόχρηστα δικτύου, με την ετικέτα Ρυθμίστε τις κοινές χρήσεις WebDAV.

Εισαγωγή

To WebDAV είναι ένα πρωτόκολλο που σας επιτρέπει την προσάρτηση ενός καταλόγου εξυπηρετητή ιστού τοπικά, ώστε να εμφανίζεται ως ένας τοπικός φάκελος. Απαιτείται από το απομακρυσμένο μηχάνημα να εκτελείται ένας εξυπηρετητής WebDAV. Η διαμόρφωση του εξυπηρετητή WebDAV δεν είναι στόχος του εργαλείου αυτού.

Δημιουργία νέας καταχώρισης

Η πρώτη οθόνη εμφανίζει τις ήδη ρυθμισμένες καταχωρίσεις, εάν υπάρχουν, και ένα κουμπί Νέο. Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση. Εισάγετε το URL του εξυπηρετητή στο πεδίο της νέας οθόνης.

Στη συνέχεια εμφανίζεται μια οθόνη με κουμπιά επιλογών για την επιλογή μερικών ενεργειών. Συνεχίστε με την ενέργεια Σημείο προσάρτησης με κλικ στο Εντάξει αφού επιλέξετε το κουμπί επιλογών, ενώ ο Εξυπηρετητής είναι ήδη διαμορφωμένος. Μπορείτε ωστόσο να το διορθώσετε αν χρειάζεται.

Το περιεχόμενο του απομακρυσμένου καταλόγου θα είναι προσβάσιμο από αυτό το σημείο προσάρτησης.

Στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αν χρειάζεστε κάποιες άλλες επιλογές, μπορείτε να τις δηλώσετε στην οθόνη για προχωρημένους.

Η επιλογή Προσάρτηση σας επιτρέπει να προσαρτήσετε άμεσα την πρόσβαση.

Αφού αποδεχτείτε τη διαμόρφωση μέσω του κουμπιού επιλογών Έγινε, εμφανίζεται πάλι η πρώτη οθόνη με το νέο σας σημείο προσάρτησης. Μετά την επιλογή Έξοδος, θα ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο /etc/fstab. Επιλέξτε το αν επιθυμείτε να γίνεται προσάρτηση του απομακρυσμένου καταλόγου σε κάθε εκκίνηση. Αν η διαμόρφωσή σας είναι για μια μόνο χρήση, δεν χρειάζεται να το αποθηκεύσετε.[39] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας diskdrake --dav ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...