Ρυθμίστε τη συχνότητα των αναβαθμίσεων

mgaapplet-config

Αυτό το εργαλείο βρίσκεται στο [3]Κέντρο Ελέγχου Mageia και στην καρτέλα Διαχείριση λογισμικού. Επίσης είναι διαθέσιμο με δεξί κλικ / διαμόρφωση ενημερώσεων στο κόκκινο εικονίδιο στο πλαίσιο συστήματος.

Η πρώτη κύλιση ελέγχου σας επιτρέπει την αλλαγή της συχνότητας των ελέγχων ενημερώσεων και η δεύτερη το χρονικό διάστημα του πρώτου ελέγχου από την έναρξη του συστήματος. Το πλαίσιο επιλογής σας δίνει την επιλογή ενημέρωσης κατά την κυκλοφορία μιας νέας έκδοσης της Mageia.[3] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας mgaapplet-config ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...