Διαχειριστείτε τις κατατμήσεις των σκληρών δίσκων

drakdisk ή diskdrake

Προειδοποίηση

Πρόκειται για ένα [40] πολύ ισχυρό εργαλείο, το παραμικρό σφάλμα ή ένα ακούσιο χτύπημα στο πληκτρολόγιο μπορεί να αποφέρει την απώλεια των δεδομένων μιας κατάτμησης ή ακόμα τη διαγραφή όλου του σκληρού δίσκου. Για αυτόν το λόγο, θα δείτε την παραπάνω εικόνα μόλις εκκινήσετε το εργαλείο. Κάντε κλικ στο Έξοδος αν δεν είστε σίγουρος ότι επιθυμείτε να συνεχίσετε.

Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν σκληρούς δίσκους, μπορείτε να μεταβείτε στον σκληρό δίσκο που επιθυμείτε να εργαστείτε επιλέγοντας τη σωστή καρτέλα (sda, sdb, sdc, κλπ).

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών ενεργειών για την προσαρμογή του σκληρού σας δίσκου στα μέτρα σας. Διαγραφή ολόκληρου του δίσκου, διαχωρισμός ή συγχώνευση κατατμήσεων, αλλαγή του μεγέθους τους ή του συστήματος αρχείων, μορφοποίηση ή προβολή των περιεχομένων της κατάτμησης, όλα αυτά είναι εφικτά. Με το κουμπί Καθαρισμός όλων στο κάτω μέρος μπορείτε να διαγράψετε όλες τις κατατμήσεις, τα άλλα κουμπιά γίνονται ορατά στο δεξιό τμήμα αφού κάνετε κλικ σε μια κατάτμηση.

Σημείωση

Αν διαθέτετε ένα σύστημα UEFI, θα βρείτε μια μικρή κατάτμηση επονομαζόμενη «κατάτμηση συστήματος EFI» και προσαρτημένη στο /boot/EFI. Δεν θα πρέπει να την διαγράψετε ποτέ διότι περιέχει όλα τα προγράμματα εκκίνησης των διαφόρων λειτουργικών σας.

Αν η επιλεγμένη κατάτμηση έχει προσαρτηθεί, όπως στο κάτωθεν παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, να τη διαγράψετε ή να τη μορφοποιήσετε. Για να είστε σε θέση να το κάνετε αυτό θα πρέπει να αποπροσαρτήσετε την κατάτμηση πρώτα.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μιας κατάτμησης μόνο προς τα δεξιά

Για να αλλάξετε τον τύπο της κατάτμησης (πχ αλλαγή από ext3 σε ext4) θα πρέπει να διαγράψετε την κατάτμηση και να την δημιουργήσετε εκ νέου με τον νέο τύπο συστήματος αρχείων. Το κουμπί Δημιουργία εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί ένα κενό τμήμα του δίσκου.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μη υπάρχον σημείο προσάρτησης καθώς αυτό θα δημιουργηθεί.

Επιλέγοντας σε Εναλλαγή σε προχωρημένη λειτουργία έχουμε στη διάθεσή μας μερικές επιπλέον ενέργειες, όπως προσθήκη μιας ετικέτας στην κατάτμηση, όπως φαίνεται και στο παρακάτω στιγμιότυπο.[40] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakdisk ή diskdrake ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...