Διαμόρφωση του εξυπηρετητή ιστού

drakwizard apache2

Αυτό το εργαλείο [6] μπορεί να σας βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή ιστού.

Τι είναι ένας εξυπηρετητής ιστού;

Ο εξυπηρετητής ιστού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά στην παράδοση περιεχομένου ιστού το οποίο μπορεί να προσπελαστεί μέσω του διαδικτύου (Από τη Βικιπαίδεια).

Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή ιστού με το drakwizard apache2

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του εξυπηρετητή ιστού.

 1. Εισαγωγή

  Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 2. Επιλογή έκθεσης εξυπηρετητή: Τοπικό δίκτυο και/ή Κόσμος

  Η έκθεση του εξυπηρετητή ιστού στο διαδίκτυο μπορεί να υπολανθάνει κινδύνους. Να είστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

 3. Άρθρωμα εξυπηρετητή χρήστη

  Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει τις ιστοσελίδες του.

 4. Το όνομα καταλόγου ιστού του χρήστη

  Ο χρήστης χρειάζεται να δημιουργήσει και να δημοσιοποιήσει τον κατάλογο· στη συνέχεια ο εξυπηρετητής θα τον εμφανίσει.

 5. Ρίζα εγγράφων εξυπηρετητή

  Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη διαδρομή στα εξ ορισμού έγγραφα του εξυπηρετητή ιστού.

 6. Σύνοψη

  Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 7. Τερματισμός

  Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.[6] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard apache2 ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...