Ενημέρωση Πακέτων Λογισμικού

MageiaUpdate ή drakrpm-update

Αυτό το εργαλείο βρίσκεται στο [2]Κέντρο Ελέγχου Mageia και στην καρτέλα Διαχείριση λογισμικού

Σημείωση

Για την λειτουργία του απαιτείται να έχουν διαμορφωθεί τα αποθετήρια μέσω του drakrpm-editmedia με μερικά μέσα ενημέρωσης διαμορφωμένα. Αν δεν συμβαίνει αυτό, θα ερωτηθείτε να το κάνετε.

Μετά από την εκτέλεση του εργαλείου, γίνεται σάρωση των ήδη εγκατεστημένων πακέτων και εμφανίζει αυτά με διαθέσιμη ενημέρωση στα αποθετήρια. Είναι εξ ορισμού επιλεγμένα για λήψη και εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας.

Με κλικ σε ένα πακέτο εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες στο κάτω ήμισυ του παραθύρου. Το σύμβολο > πριν από έναν τίτλο σημαίνει ότι μπορείτε να αναπτύξετε το κείμενο .

Σημείωση

Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, μια μικροεφαρμογή του πλαισίου συστήματος θα σας ειδοποιήσει μέσω ενός κόκκινου εικονιδίου . Απλά κάντε κλικ και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη για να ενημερώσετε το σύστημα.[2] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας Mageiaupdate ή drakrpm-update ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...