Ρυθμίστε τον διαχειριστή σύνδεσης χρηστών

drakedm

Εδώ[49] μπορείτε να επιλέξετε τον διαχειριστή σύνδεσης των χρηστών. Εμφανίζονται μόνο αυτοί που είναι διαθέσιμοι στο σύστημα.

Οι περισσότεροι χρήστες δεν διακρίνουν κάποια διαφορά μεταξύ των οθονών σύνδεσης. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στις υποστηριζόμενες λειτουργίες. Ο LXDM είναι ένας ελαφρύς διαχειριστής σύνδεσης, οι KDM και GDM προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες.[49] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakedm ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...