Ρύθμιση διαμεσολαβητή

drakwizard squid

Αυτό το εργαλείο[8] μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε έναν εξυπηρετητή διαμεσολαβητή. Είναι ένα συστατικό του drakwizard το οποίο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί από πριν.

Τι είναι ο διαμεσολαβητής;

Διακομιστής μεσολάβησης (αγγλ proxy server) είναι ένας διακομιστής που έχει στόχο να βελτιώσει την ταχύτητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και παράλληλα να μειώσει την κίνηση του δικτύου προς το διαδίκτυο. Τοποθετείται ενδιάμεσα των χρηστών και του διαδικτύου. Λαμβάνει τα αιτήματα ιστοσελίδων από ένα χρήστη, προσκομίζει τη σελίδα από το Διαδίκτυο, και έπειτα τη δίνει στον υπολογιστή που την ζήτησε. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να είναι και μέρος ενός τείχους προστασίας και μπορεί να αποτρέπει τους χάκερς από το να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστές ενός ιδιωτικού δικτύου. (Από τη Βικιπαίδεια)

Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή διαμεσολαβητή με το drakwizard squid

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του εξυπηρετητή μεσολάβησης.

 1. Εισαγωγή

  Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 2. Επιλέγοντας τη θύρα του διαμεσολαβητή

  Επιλέξτε τη θύρα σύνδεσης των φυλλομετρητών στο διαμεσολαβητή και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 3. Ρύθμιση της χρήσης της μνήμης και του δίσκου

  Ρύθμιση των ορίων λανθάνουσας μνήμης του δίσκου και της μνήμης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 4. Επιλογή Ελέγχου Πρόσβασης Δικτύου

  Ρύθμιση της ορατότητας στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 5. Χορήγηση δικτυακής πρόσβασης

  Χορηγήστε την πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 6. Χρήση ενός διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου;

  Χρήση ενός διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου; Αν όχι, παραλείψτε στο επόμενο βήμα

 7. Το URL και η θύρα του διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου

  Παράσχετε το όνομα του υπολογιστή και τη θύρα του διαμεσολαβητή υψηλότερου επιπέδου, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 8. Σύνοψη

  Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 9. Εκκίνηση κατά την έναρξη;

  Επιλέξτε αν ο διαμεσολαβητής θα εκκινείται με την έναρξη του συστήματος, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 10. Τερματισμός

  Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.

Τι έχει γίνει

 • Εγκατάσταση του πακέτου squid αν είναι απαραίτητο·

 • Αποθήκευση του /etc/squid/squid.conf στο /etc/squid/squid.conf.orig·

 • Δημιουργία ενός νέου squid.conf ξεκινώντας από το squid.conf.default και πρόσθεση των νέων παραμέτρων:

  • cache_dir

  • localnet

  • cache_mem

  • http_port

  • level 1, 2 ή 3 και http_access ανάλογα με το επίπεδο

  • cache_peer

  • visible_hostname

 • Επανεκκίνηση του squid.[8] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard squid ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...