Ρύθμιση ήχου

draksound

Αυτό το εργαλείο[12] βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Mageia και στην καρτέλα Υλικό.

Το Draksound έχει ως στόχο την διαχείριση των ρυθμίσεων ήχου, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών για τον οδηγό της κάρτας ήχου, για το PulseAudio και επίλυση δυσλειτουργιών. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο ή μετά την αλλαγή κάρτας ήχου.

Η αναπτυσσόμενη λίστα Οδηγών σας επιτρέπει την επιλογή ενός οδηγού μεταξύ αυτών που είναι διαθέσιμοι στον υπολογιστή και ταιριάζουν με την κάρτα ήχου.

Σημείωση

Επί το πλείστον, είναι δυνατό να επιλέξετε έναν οδηγό χρησιμοποιώντας το API OSS ή ALSA. Το OSS είναι της παλαιότερης γενιάς και με βασικά χαρακτηριστικά· συνιστούμε τη χρήση του ALSA όταν είναι εφικτό ώστε να επωφεληθείτε από τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά του.

Το PulseAudio είναι ένας εξυπηρετητής ήχου. Λαμβάνει όλες τις εισόδους ήχου, τις μιγνύει βάσει της διαμόρφωσης του χρήστη και αποστέλλει τον προκύπτον ήχο στην έξοδο. Ανατρέξτε στο Μενού -> Ήχος και βίντεο -> έλεγχος έντασης PulseAudio για να διαμορφώσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Το PulseAudio είναι ο εξ ορισμού εξυπηρετητής ήχου και συνιστάται να το αφήσετε ενεργοποιημένο.

Το Glitch-Free βελτιστοποιεί το PulseAudio μέσω κάποιων προγραμμάτων. Συνιστάται επίσης να το αφήσετε ενεργοποιημένο.

Το κουμπί Για προχωρημένους εμφανίζει ένα νέο παράθυρο με δυο ή τρία κουμπιά:

Το πρώτο κουμπί δίνει πλήρη ελευθερία επιλογών. Θα πρέπει να γνωρίζετε τι κάνετε. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το σύστημα έχει βρει έναν οδηγό για τη συσκευής σας.

Το δεύτερο είναι προφανές και το τελευταίο βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Θα σας φανεί χρήσιμο να το χρησιμοποιήσετε πριν να ζητήσετε βοήθεια από την κοινότητα.[12] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας draksound ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...