Καθορισμός των υπολογιστών

drakhosts

Αν μερικά συστήματα στο δίκτυό σας σας παρέχουν υπηρεσίες, αυτό το εργαλείο[25] σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα όνομα για αυτούς για εύκολα πρόσβαση· έπειτα θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα αντί της διεύθυνσης IP.

Προσθήκη

Με αυτό το κουμπί, προσθέτετε το όνομα ενός νέου συστήματος. Θα ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP, το όνομα του υπολογιστή του συστήματος, και προαιρετικά ένα ψευδώνυμο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως το όνομα.

Τροποποίηση

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους των προηγούμενων καταχωρήσεων. Θα ανοίξει το ίδιο παράθυρο:[25] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakhosts ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...