Ρυθμίστε το προσωπικό σας τείχος προστασίας

drakfirewall

Αυτό το εργαλείο[44] θα το βρείτε στην ενότητα «Ασφάλεια» στο Κέντρο Ελέγχου Mageia, με την περιγραφή «Ρυθμίστε το προσωπικό σας τείχος προστασίας». Παραμέτρους του ίδιου εργαλείου μπορείτε να βρείτε και μέσω του άλλου εργαλείου στην ίδια καρτέλα «Ρυθμίστε την ασφάλεια του συστήματος, τις άδειες και τους ελέγχους ασφαλείας».

Με την εγκατάσταση της Mageia συμπεριλαμβάνεται και ένα βασικό τείχος προστασίας. Όλες οι εισερχόμενες συνδέσεις φράζονται αν δεν επιτρέπονται από το τείχος προστασίας. Στην πρώτη οθόνη παραπάνω, μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες για τις οποίες οι εξωτερικές απόπειρες σύνδεσης θα γίνονται αποδεκτές. Για την ασφάλειά σας αποεπιλέξτε το πρώτο πλαίσιο - Όλα (χωρίς τείχος προστασίας) - εκτός και αν επιθυμείτε την απενεργοποίηση του τείχους προστασίας, και την επιλογή των αναγκαίων υπηρεσιών μόνο.

Μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας που θέλετε να ανοίξετε χειροκίνητα. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους και θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Στο πεδίο Άλλες θύρες, καταχωρήστε τις επιθυμητές θύρες σύμφωνα με αυτά τα παραδείγματα:

80/tcp : ανοίγει τη θύρα 80 πρωτόκολλο tcp

24000:24010/udp : ανοίγει όλες τις θύρες από 24000 μέχρι 24010 πρωτόκολλο udp

Οι θύρες στη λίστα θα πρέπει να διαχωρίζονται με κενό.

Αν το πλαίσιο Καταγραφή των μηνυμάτων του τείχους προστασίας στις καταγραφές συστήματος είναι επιλεγμένο, τα μηνύματα του τείχους προστασίας θα καταγράφονται στις καταγραφές συστήματος.

Σημείωση

Αν δεν τρέχετε συγκεκριμένες υπηρεσίες (εξυπηρετητή ιστού ή αλληλογραφίας, διαμοιρασμό αρχείων, ...) μπορείτε απλά να μην επιλέξετε κάποια υπηρεσία, κάτι το οποίο και συνιστάται, δεν θα σας εμποδίσει τη σύνδεση με το διαδίκτυο.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές του διαδραστικού τείχους προστασίας. Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ειδοποιείστε για απόπειρες σύνδεσης αν έχει επιλεγεί τουλάχιστον το πρώτο πλαίσιο Χρήση του διαδραστικού τείχους προστασίας. Επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο για να ειδοποιείστε αν οι θύρες σαρώνονται με στόχο τον εντοπισμό ενός ελαττώματος και την διείσδυση στον υπολογιστή σας. Κάθε πλαίσιο εφεξής του τρίτου πλαισίου αντιστοιχεί σε μια ανοιγμένη θύρα σε μια από τις δυο προηγούμενες οθόνες. Στο παρακάτω στιγμιότυπο μπορούμε να δούμε δυο τέτοια πλαίσια: εξυπηρετητής SSH και 80:150/tcp. Επιλέξτε τα ώστε να ειδοποιείστε κάθε φόρα που γίνεται μια απόπειρα σύνδεσης σε αυτές τις θύρες.

Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε αναδυόμενα μηνύματα από τη μικροεφαρμογή δικτύου.

Στην τελευταία οθόνη, επιλέξτε τις διεπαφές δικτύου συνδεδεμένες με το διαδίκτυο που θα προστατεύονται. Μετά την αποδοχή κάνοντας κλικ στο Εντάξει, γίνεται λήψη των απαραίτητων πακέτων.

Υπόδειξη

Αν δεν ξέρετε τι να επιλέξετε, ανατρέξτε στο Κέντρο Ελέγχου Mageia στην καρτέλα Δίκτυο & Διαδίκτυο, Ρύθμιση μιας νέας διεπαφής δικτύου.[44] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakfirewall ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...