Γονικός έλεγχος

drakguard

Αυτό το εργαλείο[46] βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Mageia, και στην καρτέλα Ασφάλεια, με τον τίτλο Γονικός έλεγχος. Αν δεν το βλέπετε, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο drakguard (δεν είναι εγκατεστημένο εξ ορισμού).

Παρουσίαση

Το Drakguard είναι ένας εύκολος τρόπος διαμόρφωσης γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας, ώστε να περιορίσετε τις ενέργειες των χρηστών, και σε ποιο διάστημα της ημέρας. Το Drakguard έχει τρία χρήσιμα χαρακτηριστικά:

  • Περιορίζει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά χρήστη και σε προκαθορισμένο χρόνο της ημέρας. Αυτό γίνεται μέσω του τείχους προστασίας shorewall το οποίο είναι ενσωματωμένο στη Mageia.

  • Φράσσει την εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών ανά χρήστη ώστε αυτοί οι χρήστες να μπορούν να εκτελούν μόνο ότι εσείς ορίζετε.

  • Περιορίζει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, χειροκίνητα μέσω μαύρης και λευκής λίστας, αλλά και δυναμικά βάσει του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για να το πραγματοποιήσει κάνει χρήση του ανοιχτού κώδικα και πρωταγωνιστή στον γονικό έλεγχο, DansGuardian.

Διαμόρφωση του γονικού ελέγχου

Προειδοποίηση

Αν στον υπολογιστή σας έχετε κατατμήσεις μορφοποιημένες σε Ext2, Ext3, ή ReiserFS, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για τη διαμόρφωση ACL στις κατατμήσεις σας. ACL σημαίνει Λίστες Ελέγχου Προσπέλασης ( Access Control Lists), και είναι ένα χαρακτηριστικό του πυρήνα Linux το οποίο επιτρέπει τον περιορισμό της προσπέλασης μεμονωμένων αρχείων ανά χρήστη. Το ACL είναι ενσωματωμένο στους τύπους συστημάτων αρχείων Ext4 και Btrfs, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω μιας επιλογής για τα συστήματα αρχείων Ext2, Ext3, ή ReiserFS. Αν επιλέξετε «Ναι» το drakguard θα διαμορφώσει την υποστήριξη ACL σε όλες τις κατατμήσεις σας, και θα σας προτείνει την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Ενεργοποίηση του γονικού ελέγχου: Ενεργοποιεί τον γονικό έλεγχο και την πρόσβαση στην καρτέλα Φραγή προγραμμάτων.

Αποκλεισμός όλης της κίνησης δικτύου: Αποκλεισμός της πρόσβασης σε όλες τις ιστοσελίδες εκτός αυτών της λευκής λίστας. Διαφορετικά, επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες εκτός αυτών στη μαύρη λίστα.

Πρόσβαση χρήστη: Οι χρήστες στην αριστερή στήλη θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση βάσει των καθορισμών σας. Οι χρήστες στη δεξιά στήλη δεν έχουν περιορισμό πρόσβασης, μπορείτε έτσι να επιτρέψετε στους ενήλικους χρήστες την πλήρη πρόσβαση. Επιλέξτε έναν χρήστη στην αριστερή στήλη και κάντε κλικ στο Προσθήκη για να τον προσθέσετε ως επιτρεπόμενο. Επιλέξτε έναν χρήστη από τη δεξιά στήλη και κάντε κλικ στο Αφαίρεση για να τον αφαιρέσετε από τη στήλη των επιτρεπομένων.

Ελεγκτής χρόνου: Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται με περιορισμούς μεταξύ του χρόνου Έναρξης και Τερματισμού. Είναι εντελώς φραγμένη εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Μαύρη/Λευκή λίστα

Εισάγετε το URL της ιστοσελίδας στο πρώτο πεδίο στην κορυφή και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη«.

Αποκλεισμός προγραμμάτων

Αποκλεισμός καθορισμένων εφαρμογών: Ενεργοποιεί τη χρήση ACL για τον περιορισμό προσπέλασης συγκεκριμένων εφαρμογών. Καταχωρήστε την πλήρη διαδρομή της εφαρμογής που επιθυμείτε τον αποκλεισμό πρόσβασης.

Λίστα επιτρεπομένων χρηστών: Οι χρήστες που εμφανίζονται στη δεξιά στήλη δεν θα υφίσταντο ACL αποκλεισμό.[46] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakguard ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...