Διαμόρφωση του υλικού

harddrake2

Αυτό το εργαλείο[11] προσφέρει μια γενική προβολή του υλικού του υπολογιστή σας. Κατά την εκκίνηση το εργαλείο εκτελεί μια ακολουθία εργασιών για τον εντοπισμό κάθε στοιχείου του υλικού μέσω της εντολής ldetect η οποία βασίζεται σε μια λίστα υλικού στο πακέτο ldetect-lst.

Το παράθυρο

Το παράθυρο χωρίζεται σε δύο στήλες.

Η αριστερή στήλη περιέχει μια λίστα με το εντοπισμένο υλικό. Οι συσκευές ομαδοποιούνται ανά κατηγορία/ Κάντε κλικ στο > για να αναπτύξετε το περιεχόμενο μιας κατηγορίας. Έκαστη συσκευή μπορεί να επιλεγεί από αυτήν την στήλη.

Η δεξιά στήλη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη συσκευή. Το μενού Βοήθεια -> Περιγραφή των πεδίων δίνει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των πεδίων.

Ανάλογα με τον τύπο της επιλεγμένης συσκευής, είναι διαθέσιμα ένα ή δυο κουμπιά στη βάση της δεξιάς στήλης:

  • Ορισμός επιλογών του τρέχοντος οδηγού: χρησιμοποιείται για την παραμετροποίηση του αρθρώματος που χρησιμοποιείται σχετισμένο με τη συσκευή. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ειδήμονες.

  • Εκτέλεση του εργαλείου διαμόρφωσης: πρόσβαση στο εργαλείο διαμόρφωσης της συσκευής. Συχνά μπορεί να προσπελαστεί απευθείας από το Κέντρο Έλεγχου Mageia.

Το μενού

Επιλογές

Το μενού επιλογές δίνει την δυνατότητα επιλογής πλαισίων για την ενεργοποίηση της αυτόματης ανίχνευσης:

  • Μόντεμ

  • Συσκευές Jaz

  • Παράλληλες συσκευές Zip

Η ανίχνευση αυτών δεν είναι ενεργοποιημένη εξ ορισμού, διότι είναι αργή. Επιλέξτε τα κατάλληλα πλαίσια ανάλογα με το συνδεδεμένο υλικό που διαθέτετε. Η ανίχνευση θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη εκκίνηση του εργαλείου.[11] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας harddrake2 ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...