Εισαγωγή εγγράφων και ρυθμίσεων των Windows(ΤΜ)

transfugdrake

Αυτό το εργαλείο[33] θα το βρείτε στην καρτέλα Σύστημα στο Κέντρο Ελέγχου Mageia με την ονομασία Εισαγωγή εγγράδων και ρυθμίσεων των Windows (TM)

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να εισαγάγει τα έγγραφα και τις ρυθμίσεις του χρήστη από ένα σύστημα Windows® 2000, Windows® XP ή Windows® Vista™ εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή με την Mageia.

Προειδοποίηση

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι αλλαγές θα εφαρμοστούν άμεσα από το transfugdrake με το πάτημα στο κουμπί Επόμενο.

Μετά την εκκίνηση του transfugdrake θα δείτε την πρώτη σελίδα του οδηγού με μερικές επεξηγήσεις περί του εργαλείου και των επιλογών εισαγωγής.

Μετά την ανάγνωση των οδηγιών πατήστε στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει ο εντοπισμός της εγκατάστασης των Windows®.

Μετά το πέρας του βήματος του εντοπισμού θα δείτε μια σελίδα στην οποία μπορείτε να επιλέξετε τους λογαριασμούς στα Windows® και στην Mageia για την διαδικασία εισαγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε έναν άλλο λογαριασμό εκτός του δικού σας.

Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω περιορισμών του migrate-assistant (το σύστημα υποστήριξης του transfugdrake) οι λογαριασμοί Windows® με ειδικούς χαρακτήρες μπορεί να εμφανίζονται λανθασμένα.

Σημείωση

Η μεταφορά μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο ανάλογα με το μέγεθος των φακέλων των εγγράφων.

Προειδοποίηση

Ορισμένες εφαρμογές Windows® (κυρίως οδηγοί συσκευών) μπορεί να δημιουργούν λογαριασμούς χρηστών για διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, οι οδηγοί NVidia στα Windows® πραγματοποιούν τις ενημερώσεις χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό UpdatusUser. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους λογαριασμούς για εισαγωγή.

Όταν τελειώσετε με την επιλογή λογαριασμών πατήστε το κουμπί Επόμενο. Η επόμενη σελίδα χρησιμοποιείται για να διαλέξετε μια μέθοδο εισαγωγής εγγράφων:

Το transfugdrake έχει σχεδιαστεί να εισάγει δεδομένα των Windows® από τις τοποθεσίες Τα έγγραφά μου; Η μουσική μου, και Οι φωτογραφίες μου. Μπορείτε να παραλείψετε την εισαγωγή επιλέγοντας το κατάλληλο αντικείμενο σε αυτό το παράθυρο.

Όταν τελειώσετε με την μέθοδο επιλογής των εγγράφων προς εισαγωγή πατήστε το κουμπί Επόμενο. Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο εισαγωγής σελιδοδεικτών.

Το transfugdrake μπορεί να εισάγει σελιδοδείκτες από τον Internet Explorer και τον Mozilla Firefox στην εγκατάσταση του Mozilla Firefox στην Mageia.

Επιλέξτε την προτιμώμενη επιλογή εισαγωγής και πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Η επόμενη σελίδα σας επιτρέπει να εισάγετε την επιφάνεια εργασίας:

Επιλέξτε την προτιμώμενη επιλογή και πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Η τελευταία σελίδα του οδηγού εμφανίζει ένα συγχαρητήριο μήνυμα. Απλά πατήστε το κουμπί Τερματισμός.[33] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας transfugdrake ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...