Ρύθμιση DHCP

drakwizard dhcp

Σημείωση

Αυτό το εργαλείο είναι σπασμένο στη Mageia 4 λόγω του νέου σχήματος ονομασιών των διεπαφών δικτύου.

Αυτό το εργαλείο [7] μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε έναν εξυπηρετητή DHCP. Είναι ένα συστατικό του drakwizard το οποίο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί από πριν.

Τι είναι το DHCP;

Το πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) είναι ένα τυποποιημένο δικτυακό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στα δίκτυα IP τα οποία διαμορφώνουν δυναμικά τις IP διευθύνσεις και λοιπών πληροφοριών που απαιτούνται για την επικοινωνία στο διαδίκτυο (Από τη Βικιπαίδεια).

Διαμορφώστε έναν εξυπηρετητή DHCP με το drakwizard dhcp

Καλώς ήλθατε στον οδηγό διαμόρφωσης του εξυπηρετητή DHCP.

 1. Εισαγωγή

  Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 2. Επιλογή προσαρμογές

  Επιλέξτε τη διεπαφή δικτύου, η οποία είναι συνδεδεμένη στο υποδίκτυο, και για την οποία ο DHCP θα αναθέσει τις διευθύνσεις IP, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 3. Επιλέξτε το εύρος των διευθύνσεων IP

  Καθορίστε τις διευθύνσεις IP αρχής και τέλους για το εύρος των διευθύνσεων IP που επιθυμείτε να παρέχει ο εξυπηρετητής, παράλληλα με τη διεύθυνση IP του μηχανήματος πύλης που είναι συνδεδεμένο σε κάποιο μέρος έξω από το τοπικό δίκτυο, ευελπιστώντας κοντά στο διαδίκτυο, και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 4. Σύνοψη

  Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 5. Σταθείτε λίγο...

  Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Κάντε κλικ στο Προηγούμενο μερικές φορές και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

 6. Ώρες αργότερα...

Τι έχει γίνει

 • Εγκατάσταση του πακέτου dhcp-server αν ήταν απαραίτητο·

 • Αποθήκευση του /etc/dhcpd.conf στο /etc/dhcpd.conf.orig·

 • Δημιουργία ενός νέου dhcpd.conf ξεκινώντας από το /usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default και πρόσθεση των νέων παραμέτρων:

  • hname

  • dns

  • net

  • ip

  • mask

  • rng1

  • rng2

  • dname

  • gateway

  • tftpserverip

  • dhcpd_interface

 • Επίσης τροποποίηση του αρχείου διαμόρφωσης Webmin /etc/webmin/dhcpd/config

 • Επανεκκίνηση του dhcpd.[7] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard dhcp ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...