Στιγμιότυπα

draksnapshot-config

Αυτό το εργαλείο[34] είναι διαθέσιμο στην καρτέλα Ασφάλεια του Κέντρου Ελέγχου Mageia, και στην ενότητα Εργαλεία διαχείρισης.

Κατά την εκτέλεση για πρώτη φορά του εργαλείου στο MCC, θα δείτε ένα μήνυμα σχετικά με την εγκατάσταση του draksnapshot. Κάντε κλικ στο εγκατάσταση για να συνεχίσετε. Θα εγκατασταθεί το Draksnapshot και ενδεχομένως και άλλα απαραίτητα πακέτα.

Κάντε ξανά κλικ στο Στιγμιότυπα και θα δείτε την οθόνη Ρυθμίσεις. Επιλέξτε Ενεργοποίηση των αντιγράφων ασφαλείας και, αν επιθυμείτε εφεδρικά αντίγραφα για όλο το σύστημα, Αντίγραφα ασφαλείας για όλο το σύστημα.

Αν επιθυμείτε αντίγραφα ασφαλείας μόνο για ένα μέρος των καταλόγων σας, τότε επιλέξτε Προηγμένες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Προσθήκη και Αφαίρεση στο αναδυόμενο παράθυρο δίπλα από τη λίστα αντιγράφων ασφαλείας για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε καταλόγους και αρχεία από τα αντίγραφα ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε τα ίδια κουμπιά δίπλα από τη λίστα των Εξαιρουμένων για να αφαιρέσετε υποκαταλόγους και/ή αρχεία από τους επιλεγμένους καταλόγους, που δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στα αντίγραφα ασφαλείας. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο μετά το πέρας της επεξεργασίας σας.

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να εισαγάγετε τη διαδρομή στο Που να ληφθούν τα αντίγραφα ασφαλείας, ή κάντε κλικ στο κουμπί Περιήγηση για να επιλέξετε τη σωστή διαδρομή. Οποιοδήποτε κλειδί USB ή εξωτερικός δίσκος μπορεί να εντοπιστεί στο /run/media/όνομα_χρήστη/.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για τη δημιουργία του στιγμιότυπου.[34] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας draksnapshot-config ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...