Ρυθμίστε την αυτόματη σύνδεση χρήστη

drakautologin

Αυτό το εργαλείο [47] σας επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση ενός χρήστη, χωρίς να ερωτηθεί για τον κωδικό πρόσβασης. Συνήθως εξυπηρετεί όταν υπάρχει μόνο ένας χρήστης στο μηχάνημα.

Θα το βρείτε στην καρτέλα Εκκίνηση στο Κέντρο Ελέγχου Mageia με την ονομασία «Ρύθμιση της αυτόματης εκκίνησης χρήστη».

Τα κουμπιά ελέγχου είναι ευνόητα:

Επιλέξτε την «Εκτέλεση του γραφικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση του συστήματος», αν επιθυμείτε την εκκίνηση του συστήματος γραφικού περιβάλλοντος X Window System κατά την εκκίνηση. Διαφορετικά, το σύστημα θα εκκινηθεί σε λειτουργία κειμένου (χωρίς γραφικό περιβάλλον). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα εκτελώντας την εντολή «startx» ή «systemctl start dm».

Αν η πρώτη επιλογή είναι επιλεγμένη, προσφέρονται άλλες δυο επιλογές· Όχι δεν επιθυμώ την αυτόματη σύνδεση, αν επιθυμείτε τη σύνδεση σε κάθε εκκίνηση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή επιλέξτε Ναι, επιθυμώ την αυτόματη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παράσχετε το προεπιλεγμένο Όνομα χρήστη και το εξ ορισμού Γραφικό περιβάλλον.[47] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakautologin ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...