Αφαιρέστε μια σύνδεση

drakconnect --del

Εδώ, μπορείτε να διαγράψετε μια σύνδεση δικτύου[21]

Πατήστε στο πτυσσόμενο μενού, διαλέξτε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά πατήστε επόμενο.

Θα δείτε ένα μήνυμα ότι η διεπαφή δικτύου έχει διαγραφεί επιτυχώς.[21] Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakconnect --del ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...