Επιβεβαίωση του σκληρού δίσκου προς μορφοποίηση

Κάντε κλικ στο Προηγούμενο αν δεν είστε σίγουρος-η για το σκληρό δίσκο που επιλέξατε.

Κάντε κλικ στο Επόμενο αν είστε σίγουρος-η και επιθυμείτε την διαγραφή όλων των κατατμήσεων, όλων των λειτουργικών συστημάτων και όλων των δεδομένων στον συγκεκριμένο σκληρό δίσκο.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...