Κύριες επιλογές του προγράμματος εκκίνησης

Με ένα σύστημα Bios

Αν δεν σας ικανοποιούν οι ρυθμίσεις που έχει κάνει το DrakX για το πρόγραμμα εκκίνησης, μπορείτε να τις αλλάξετε από εδώ.

Ίσως να έχετε ήδη ένα άλλο λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα γίνει προσθήκη της Mageia στο υπάρχον πρόγραμμα εκκίνησης, ή αν θα επιτρέψετε στη Mageia να δημιουργήσει ένα νέο.

Υπόδειξη

Τα γραφικά μενού της Mageia είναι πολύ όμορφα:

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εκκίνησης της Mageia

Από προεπιλογή η Mageia δημιουργεί ένα νέο πρόγραμμα εκκίνησης GRUB (legacy) στο MBR (Master Boot Record) του πρώτου σας σκληρού δίσκου. Αν έχετε ήδη εγκατεστημένα άλλα λειτουργικά συστήματα, η Mageia προσπαθεί να τα συμπεριλάβει στο νέο μενού εκκίνησης της Mageia.

Η Mageia τώρα προσφέρει επίσης το GRUB2 ως προαιρετικό πρόγραμμα εκκίνησης επιπρόσθετα του GRUB legacy και του Lilo.

Προειδοποίηση

Τα συστήματα Linux που χρησιμοποιούν GRUB2 δεν υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από το GRUB (legacy) και δεν θα αναγνωριστούν αν χρησιμοποιείτε το προκαθορισμένο GRUB.

Η καλύτερη λύση για αυτό είναι η χρήση του GRUB2 που είναι διαθέσιμο από τη σελίδα σύνοψης στα βήματα της εγκατάστασης.

Χρήση ενός υπάρχοντος μενού εκκίνησης

Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον μενού εκκίνησης τότε θα πρέπει να θυμηθείτε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ στη σελίδα σύνοψης κατά την εγκατάσταση και να κάνετε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωσης του προγράμματος εκκίνησης, το οποίο θα σας επιτρέψει να αλλάξετε την τοποθεσία εγκατάστασης του προγράμματος εκκίνησης.

Μην επιλέξετε μια συσκευή π.χ. «sda», διαφορετικά θα αντικαταστήσετε το υπάρχον σας MBR. Πρέπει να επιλέξετε την κατάτμηση root που επιλέξατε κατά τον διαμερισμό νωρίτερα π.χ. sda7.

Δηλαδή, το sda είναι μια συσκευή, και το sda7 είναι μια κατάτμηση.

Υπόδειξη

Μεταβείτε στο tty2 με Ctrl+Alt+F2 και πληκτρολογήστε df για να ελέγξετε που βρίσκεται η κατάτμηση / (root). Με Ctrl+Alt+F7 επιστρέφετε στην οθόνη εγκατάστασης.

Η ακριβής διαδικασία για να προσθέσετε το σύστημά σας Mageia σε ένα υπάρχον πρόγραμμα εκκίνησης δεν είναι το αντικείμενο σε αυτήν τη Βοήθεια, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα επιφέρει την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του εν λόγω μενού εκκίνησης, το οποίο θα πρέπει να εντοπίσει αυτόματα το σύστημα Mageia και να το εγκαταστήσει. Δείτε στην τεκμηρίωση του εν λόγω λειτουργικού συστήματος.

Προχωρημένη λειτουργία του προγράμματος εκκίνησης

Αν έχετε περιορισμένο χώρο στο δίσκο για την κατάτμηση / που περιέχει /tmp, κάντε κλικ στο Για προχωρημένους και επιλέξτε το πλαίσιο για Καθαρισμό του /tmp σε κάθε εκκίνηση. Αυτό βοηθά στη διατήρηση κάποιου ελεύθερου χώρου.

Με ένα σύστημα UEFI

Με ένα σύστημα UEFI, το περιβάλλον χρήστη είναι ελαφρώς διαφορετικό όπως ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα εκκίνησης αφού μόνο το Grub2-efi είναι διαθέσιμο.

Αν η Mageia είναι το πρώτο σύστημα εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιούργησε μια κατάτμηση ESP (EFI System Partition) για την υποδοχή του προγράμματος εκκίνησης (Grub2-efi). Αν έχετε ήδη εγκατεστημένα UEFI συστήματα (π.χ. Windows 8), το πρόγραμμα εγκατάστασης της Mageia θα εντοπίσει τις υπάρχουσες κατατμήσεις ESP που έχουν δημιουργηθεί από τα Windows και θα προσθέσει το grub2-efi. Μολονότι είναι δυνατή η συνύπαρξη περισσοτέρων κατατμήσεων ESP, συνιστάται η χρήση μιας ανεξαρτήτου του αριθμού των λειτουργικών συστημάτων που διαθέτετε.

Μην τροποποιήσετε το περιφερειακό εκκίνησης εκτός και αν γνωρίζεται τι ακριβώς πράττετε.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...