Διαμόρφωση της ζώνης ώρας

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας επιλέγοντας τη χώρα ή μια πόλη κοντά σας στην ίδια ζώνη ώρας.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση του ρολογιού του BIOS στην τοπική ώρα ή GMT, γνωστή και ως UTC.

Σημείωση

Αν έχετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, σιγουρευτείτε ότι όλα έχουν ρυθμιστεί στην τοπική ώρα, ή σε UTC/GMT στο σύνολό τους.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...