Επιλογή και χρήση των ISO

Εισαγωγή

Η Mageia διανέμεται μέσω εικόνων ISO. Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε ποια εικόνα ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Υπάρχουν δυο οικογένειες μέσων:

 • Κλασσικός εγκαταστάτης: Μετά την εκκίνηση του μέσου, ακολουθεί μια διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή της εγκατάστασης και τον τρόπο διαμόρφωσης του τελικού συστήματος. Αυτό σας δίνει την μέγιστη ευελιξία για μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση, ειδικά στην επιλογή του περιβάλλοντος εργασίας.

 • Μέσο LIVE: Μπορείτε να εκκινήσετε το μέσο πάνω σε ένα πραγματικό σύστημα Mageia χωρίς να το εγκαταστήσετε ούτως ώστε να διαπιστώσετε τι θα έχετε μετά την ενδεχόμενη εγκατάσταση. Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι ευκολότερη αλλά με λιγότερες επιλογές.

Στις επόμενες ενότητες δίνονται περισσότερες πληροφορίες.

Μέσα

Ορισμός

Μέσο αποκαλούμε εδώ ένα αρχείο εικόνας ISO το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση και/ή την ενημέρωση της Mageia και κατ' επέκταση κάθε φυσικό μέσο όπου το αρχείο ISO έχει αντιγραφεί.

Μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Μέσο κλασσικής εγκατάστασης

Κοινά χαρακτηριστικά
 • Τα ISO χρησιμοποιούν το παραδοσιακό πρόγραμμα εγκαταστάτης drakx.

 • Μπορούν να πραγματοποιήσουν μια «καθαρή» εγκατάσταση ή να ενημερώσουν μια προηγούμενη έκδοση.

DVD
 • Διαφορετικά μέσα για αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit.

 • μερικά εργαλεία είναι διαθέσιμα στην οθόνη υποδοχής: Διάσωση του συστήματος, Έλεγχος της μνήμης, Εργαλείο εντοπισμού υλικού.

 • Κάθε DVD περιέχει πολλά διαθέσιμα γραφικά περιβάλλοντα και γλώσσες.

 • Κατά την εγκατάσταση θα ερωτηθείτε για την προσθήκη ιδιόκτητου λογισμικού.

DVD διπλής αρχιτεκτονικής
 • Και οι δυο αρχιτεκτονικές περιέχονται στο μέσο, η επιλογή γίνεται αυτόματα βάσει τον εντοπισμό του επεξεργαστή.

 • Μόνο το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Xfce.

 • Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. (be, bg, ca, de, en, es, fr, it, mk, pl, pt, ru, sv, uk) ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ!

 • Περιέχει ιδιόκτητο λογισμικό.

Μέσο Live

Κοινά χαρακτηριστικά
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προεπισκόπηση της διανομής χωρίς να γίνει εγκατάσταση στον σκληρό δίσκο, και προαιρετικά για τη μετέπειτα εγκατάσταση στον σκληρό δίσκο.

 • Κάθε ISO περιέχει μόνο ένα περιβάλλον εργασίας (KDE ή GNOME).

 • Διαφορετικά μέσα για αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit.

 • Το ISO Live μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια «καθαρή» εγκατάσταση· δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση.

 • Περιέχουν ιδιόκτητο λογισμικό.

Live CD KDE
 • Μόνο το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας KDE.

 • Μόνο Αγγλική γλώσσα.

 • Μόνο 32-bit.

Live CD GNOME
 • Μόνο το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας GNOME.

 • Μόνο Αγγλική γλώσσα.

 • Μόνο 32-bit.

Live DVD KDE
 • Μόνο το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας KDE.

 • Περιέχονται όλες οι γλώσσες.

 • Διαφορετικά μέσα για αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit.

Live DVD GNOME
 • Μόνο το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας GNOME.

 • Περιέχονται όλες οι γλώσσες.

 • Διαφορετικά μέσα για αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit.

CD αποκλειστικά για εκκίνηση

Κοινά χαρακτηριστικά
 • Κάθε ένα είναι μια μικρή εικόνα η οποία περιέχει τα απαραίτητα για την εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης drakx και την εύρεση του drakx-installer-stage2 και άλλων πακέτων που απαιτούνται για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Αυτά τα πακέτα μπορεί να βρίσκονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο, στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο.

 • Αυτά τα μέσα είναι πολύ ελαφριά (μικρότερα από 100 MB) και εξυπηρετούν όταν το εύρος ζώνης είναι πολύ μικρό για τη λήψη ενός πλήρους DVD, όταν ο υπολογιστής δεν διαθέτει οδηγό DVD ή όταν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει την εκκίνηση από ένα κλειδί USB.

 • Διαφορετικά μέσα για αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit.

 • Μόνο Αγγλική γλώσσα.

boot.iso
 • Περιέχει μόνο ελεύθερο λογισμικό, για αυτούς που δεν δέχονται να χρησιμοποιήσουν ιδιόκτητο λογισμικό.

boot-nonfree.iso
 • Περιέχει ιδιόκτητο λογισμικό (κυρίως οδηγούς συσκευών, αποκωδικοποιητές...) για αυτούς που το χρειάζονται.

Λήψη και έλεγχος των μέσων

Λήψη

Αφού έχετε επιλέξει το αρχείο ISO, μπορείτε να το λάβετε είτε μέσω http πρωτοκόλλου είτε μέσω BitTorrent. Και στις δυο περιπτώσεις, θα ανοίξει ένα παράθυρο με μερικές πληροφορίες, όπως ο καθρεφτισμός που χρησιμοποιείται και η δυνατότητα να τον αλλάξετε αν το εύρος ζώνης είναι πολύ μικρό. Αν επιλέξετε http, μπορεί να δείτε επίσης κάτι σαν αυτό

Τα md5sum και sha1sum είναι εργαλεία ελέγχου της ακεραιότητας των ISO. Η χρήση ενός εκ των δυο αρκεί. Κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Στη συνέχεια ανοίγει αυτό το παράθυρο:

Επιλέξτε το κουμπί επιλογών Αποθήκευση του αρχείου.

Έλεγχος της ακεραιότητας του ληφθέντος αρχείου

Και τα δυο εργαλεία ελέγχου της ακεραιότητας είναι δεκαεξαδικοί αριθμοί αποτέλεσμα υπολογισμού ενός αλγόριθμου από το αρχείο προς τηλεφόρτωση. Όταν ζητάτε από τους αλγόριθμους να επανυπολογίσουν τον αριθμό αυτόν από το αρχείο λήψης, είτε θα έχετε τον ίδιο αριθμό και το αρχείο σας είναι σωστό, είτε ο αριθμός είναι διαφορετικός και έχετε μια αποτυχία και θα πρέπει να προσπαθήσετε την εκ νέου λήψη του αρχείου.

Ανοίξτε ένα τερματικό -δεν χρειάζεται σύνδεση ως root - και:

- Για χρήση του md5sum, πληκτρολογήστε: [sam@localhost]$ md5sum path/to/the/image/file.iso.

- Για χρήση του sha1sum, πληκτρολογήστε: [sam@localhost]$ mdsum path/to/the/image/file.iso.

και συγκρίνετε τον υπολογισμένο αριθμό στον υπολογιστή σας (ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγο) με τον αριθμό που δίνεται από τη Mageia. Για παράδειγμα:

Εγγραφή ή αποτύπωση του ISO

To επιβεβαιωμένο ISO μπορεί να εγγραφεί σε ένα CD/DVD ή να αποτυπωθεί σε ένα κλειδί USB. Αυτές οι διεργασίες δεν πρόκειται για μια απλή αντιγραφή και σκοπεύουν στην δημιουργία ενός εκκινήσιμου μέσου.

Εγγραφή του ISO σε ένα CD/DVD

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγγραφής που επιθυμείτε, αλλά θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή εγγραφής έχει διαμορφωθεί σωστά για την εγγραφή μιας εικόνας· η εγγραφή δεδομένων ή αρχείων δεν είναι σωστή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Mageia wiki.

Αποτύπωση του ISO σε ένα κλειδί USB

Όλα τα Mageia ISO είναι υβριδικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τα «αποτυπώσετε» σε ένα κλειδί USB και να το χρησιμοποιήσετε για την εκκίνηση και εγκατάσταση του συστήματος.

Προειδοποίηση

Η «αποτύπωση» μιας εικόνας σε έναν οδηγό flash θα έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή των αρχείων και την καταστροφή οποιουδήποτε προηγούμενου συστήματος αρχείων στη συσκευή. Η χωρητικότητα του οδηγού θα συρρικνωθεί στο μέγεθος της εικόνας ISO.

Για να ανακτήσετε την αρχική χωρητικότητα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εκ νέου την κατάτμηση και την μορφοποίηση του κλειδιού USB.

Χρήση ενός εργαλείου γραφικού περιβάλλοντος στην Mageia

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο γραφικού περιβάλλοντος όπως το IsoDumper

Χρήση ενός εργαλείου γραφικού περιβάλλοντος στα Windows

Μπορείτε να δοκιμάσετε:

- Το Rufus χρησιμοποιώντας την επιλογή της «εικόνας ISO»·

- Το Win32 Disk Imager

Χρήση της γραμμής εντολών σε ένα σύστημα GNU/Linux

Προειδοποίηση

Είναι εν δυνάμει «επικίνδυνο» να το πραγματοποιήσετε χειροκίνητα. Διακινδυνεύετε να αντικαταστήσετε μια κατάτμηση του δίσκου αν λάβετε λανθασμένα το αναγνωριστικό της συσκευής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο dd σε ένα τερματικό:

 1. Ανοίξτε ένα τερματικό

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής με την εντολή su - (μην ξεχάσετε το τελικό «-» )

 3. Συνδέστε το κλειδί USB (μην το προσαρτήσετε, και μην ανοίξετε μια εφαρμογή ή διαχειριστή αρχείων που μπορεί να έχει πρόσβαση ή να κάνει ανάγνωση στο κλειδί)

 4. Εισάγετε την εντολή fdisk -l

  Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε το όνομα της συσκευής μέσω της εντολής dmesg: στο τέλος θα βρείτε το όνομα της συσκευής αρχίζοντας από sd, και sdd στην περίπτωσή μας:

  [72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
  [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
  [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
  [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
  [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
  [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
  [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
  [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
  [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
  [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
  [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access   JetFlash Transcend 2GB  1100 PQ: 0 ANSI: 4
  [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB)
  [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
  [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
  [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
  [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
  [72595.967251] sdd: sdd1
  [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
 5. Αναζητήστε το όνομα της συσκευής του κλειδιού USB (βάσει του μεγέθους του), για παράδειγμα /dev/sdb στο παραπάνω στιγμιότυπο· πρόκειται για ένα κλειδί USB 8GB.

 6. Εισάγετε την εντολή: # dd if=path/to/the/ISO/file of=/dev/sdX bs=1M

  Όπου «X» = το όνομα της συσκευής, πχ: /dev/sdc

  Παράδειγμα: # dd if=/home/user/Downloads/Mageia-4-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdb bs=1M

 7. Εισάγετε την εντολή: # sync

 8. Αποσυνδέστε το κλειδί USB, όλα ολοκληρώθηκαν


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...