Επιλέξτε έναν εξυπηρετητή X (Διαμόρφωση της κάρτας γραφικών)

Το DrakX διαθέτει μια πολύ περιεκτική βάση δεδομένων καρτών γραφικών και συνήθως θα αναγνωρίσει σωστά την κάρτα σας.

Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντόπισε σωστά την κάρτα γραφικών σας και γνωρίζετε τον τύπο της, μπορείτε να την επιλέξετε από τη λίστα δέντρου ανά:

  • κατασκευαστή

  • έπειτα το όνομα του μοντέλου της κάρτας

  • και τον τύπο της κάρτας

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την κάρτα σας στη λίστα κατασκευαστών (διότι δεν βρίσκεται ακόμα στη βάση δεδομένων ή πρόκειται για μια παλιά κάρτα) ίσως να βρείτε έναν κατάλληλο οδηγό στην κατηγορία Xorg

Η λίστα του Xorg περιλαμβάνει περισσότερους από 40 γενικούς και ανοιχτού κώδικα οδηγούς καρτών γραφικών. Αν ακόμα δεν μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό με την ονομασία της κάρτας σας υπάρχει η επιλογή χρήσης του οδηγού vesa ο οποίος παρέχει τις βασικές λειτουργίες της κάρτας.

Προσέξτε διότι αν επιλέξετε έναν ακατάλληλο οδηγό θα έχετε πρόσβαση μόνο στη γραμμή εντολών.

Μερικοί κατασκευαστές καρτών γραφικών παρέχουν ιδιόκτητους οδηγούς για Linux οι οποίοι μπορεί να διατεθούν μόνο από τα αποθετήρια Nonfree και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή της κάρτας

Τα αποθετήρια Nonfree θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση, θα πρέπει να το κάνετε μετά την πρώτη σας επανεκκίνηση.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...