Διαμόρφωση του X, της κάρτας γραφικών και της οθόνης

Δεν έχει σημασία το γραφικό περιβάλλον (επίσης γνωστό ως περιβάλλον εργασίας) που επιλέγετε για αυτήν την εγκατάσταση της Mageia, όλα είναι βασισμένα σε μια γραφική διεπαφή χρήστη το X Window System, ή απλά X. Έτσι, για να είναι σε θέση το KDE, Gnome, LXDE ή οποιοδήποτε άλλο γραφικό περιβάλλον να λειτουργεί σωστά, οι παρακάτω ρυθμίσεις του X χρειάζεται να είναι σωστές. Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις αν μπορείτε να δείτε ότι το DrakX δεν έχει επιλέξει κάποια, ή αν αμφιβάλλετε ότι είναι η σωστή επιλογή.

  • Κάρτα γραφικών: Επιλέξτε την κάρτα σας από τη λίστα αν είναι απαραίτητο.

  • Οθόνη: Μπορείτε να επιλέξετε Άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας αν είναι εφικτό, ή επιλέξτε την οθόνη σας από τη λίστα των Κατασκευαστών ή Γενικού τύπου. Επιλέξτε Προσαρμοσμένο αν επιθυμείτε να ορίσετε τις οριζόντιες και κάθετες συχνότητες ανανέωσης της οθόνης σας χειροκίνητα.

    Προειδοποίηση

    Μια εσφαλμένη συχνότητα ανανέωσης μπορεί να καταστρέψει την οθόνη σας

  • Ανάλυση: Ορίστε την επιθυμητή ανάλυση και βάθος χρώματος της οθόνης σας εδώ.

  • Δοκιμή: Το κουμπί δοκιμή δεν εμφανίζεται πάντα κατά την εγκατάσταση. Αν το κουμπί υπάρχει, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας κλικ σε αυτό. Αν ερωτηθείτε αν οι ρυθμίσεις σας είναι σωστές, μπορείτε να απαντήσετε «Ναι», και οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν. Αν δεν δείτε τίποτα, θα επιστρέψετε στην οθόνη διαμόρφωσης ώστε να ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους έως η δοκιμή που θα πραγματοποιήσετε να είναι επιτυχής. Σιγουρευτείτε ότι οι ρυθμίσεις σας είναι σωστές αν το κουμπί δοκιμής δεν είναι διαθέσιμο

  • Επιλογές: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορισμένων παραμέτρων.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...