Προσθήκη ή επεξεργασία μιας καταχώρησης στο μενού Εκκίνησης

Με ένα σύστημα Bios

Μπορείτε να προσθέσετε μια καταχώρηση ή να επεξεργαστείτε αυτή που επιλέξατε, πατώντας στο σχετικό κουμπί στη Διαμόρφωση του προγράμματος εκκίνησης και να επεξεργαστείτε τα πεδία στον αναδυόμενο διάλογο.

Σημείωση

Αν έχετε επιλέξει Grub 2 ως πρόγραμμα εκκίνησης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για την επεξεργασία των καταχωρήσεων σε αυτό το στάδιο. Πιέστε στο «Επόμενο». Θα χρειαστείτε να επεξεργαστείτε χειροκίνητα το /boot/grub2/custom.cfg ή χρησιμοποιήστε το grub-customizer.

Μερικά πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς κίνδυνο, είναι η αλλαγή της ετικέτας μιας καταχώρησης και η επιλογή μιας καταχώρησης ως την προκαθορισμένη.

Μπορείτε να προσθέσετε τον σωστό αριθμό έκδοσης μιας καταχώρησης, ή να την μετονομάσετε πλήρως.

Η προκαθορισμένη καταχώρηση είναι αυτή στην οποία ξεκινά ο υπολογιστής αν δεν επιλέξετε κάποια άλλη καταχώρηση στην εκκίνηση.

Προειδοποίηση

Η επεξεργασία άλλων πεδίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκκίνησης του συστήματός σας. Παρακαλώ μην κάνετε απλά δοκιμές αν δεν γνωρίζετε τι ακριβώς κάνετε.

Με ένα σύστημα UEFI

Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείτε Grub2-efi και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για την επεξεργασία των καταχωρήσεων σε αυτό το στάδιο. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να επεξεργαστείτε χειροκίνητα το /boot/grub2/custom.cfg ή χρησιμοποιήστε το grub-customizer. Όλα όσα μπορείτε να κάνετε εδώ είναι να επιλέξετε την εξ ορισμού καταχώρηση από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Μετά το κλικ στο κουμπί Επόμενο, μια άλλη αναπτυσσόμενη λίστα σας επιτρέπει να επιλέξετε την ανάλυση γραφικών για το Grub2 οι οποίος είναι ένα πρόγραμμα εκκίνησης γραφικού περιβάλλοντος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...