Άδεια χρήσης και σημειώσεις έκδοσης

Άδεια χρήσης

Πριν την εγκατάσταση της Mageia, παρακαλώ διαβάστε τους όρους και τις συνθήκες της άδειας χρήσης προσεκτικά.

Οι όροι και οι συνθήκες ισχύουν για ολόκληρη τη διανομή Mageia και θα πρέπει να τους αποδεχτείτε πριν να συνεχίσετε.

Για να τους αποδεχτείτε, απλά επιλέξτε Αποδοχή και έπειτα κάντε κλικ στο Επόμενο.

Αν τελικά αποφασίσετε να μην αποδεχτείτε τους όρους, κάντε κλικ στο Έξοδος για επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σημειώσεις έκδοσης

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Σημειώσεις έκδοσης, θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία της Mageia.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...