Επιλογή μεμονωμένων πακέτων

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε επιπλέον πακέτα για να προσαρμόσετε την εγκατάστασή σας.

Αφού πραγματοποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της δισκέτας στο κάτω μέρος της σελίδας ώστε να αποθηκεύσετε την επιλογή των πακέτων σας (μπορείτε επίσης να κάνετε την αποθήκευση σε ένα stick USB). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να εγκαταστήσετε τα ίδια πακέτα σε κάποιο άλλο σύστημα, κάνοντας κλικ στο ίδιο κουμπί κατά την εγκατάσταση και επιλέγοντας την φόρτωσή του.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...