Επιλογή των σημείων προσάρτησης

Εδώ βλέπετε τις κατατμήσεις Linux που βρέθηκαν στον υπολογιστή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τις προτάσεις του DrakX, μπορείτε να αλλάξετε τα σημεία προσάρτησης.

Σημείωση

Αν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή, σιγουρευτείτε ότι έχετε πάντα μια κατάτμηση / (root).

  • Κάθε κατάτμηση εμφανίζεται ως ακολούθως: «Συσκευή» («Χωρητικότητα», «Σημείο προσάρτησης», «Τύπος»).

  • Η «Συσκευή», συντελείται από: «σκληρός δίσκος», [«αριθμός σκληρού δίσκου»(γράμμα)], «αριθμός κατάτμησης» (για παράδειγμα, «sda5»).

  • Αν έχετε πολλές κατατμήσεις, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά διαφορετικά σημεία προσάρτησης από το κυλιόμενο μενού, όπως /, /home και /var. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε το δικό σας σημείο προσάρτησης, για παράδειγμα /video για μια κατάτμηση για την αποθήκευση των ταινιών σας, ή /cauldron-home για την κατάτμηση /home μιας εγκατάστασης cauldron.

  • Για τις κατατμήσεις που δεν χρειάζεστε να έχετε πρόσβαση, μπορείτε να αφήσετε το πεδίο του σημείου προσάρτησης κενό.

Προειδοποίηση

Επιλέξτε Προηγούμενο αν δεν είστε σίγουρος-η τι να επιλέξετε, και στη συνέχεια επιλέξτε Προσαρμοσμένη κατάτμηση του δίσκου. Στην οθόνη που ακολουθεί, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια κατάτμηση για να δείτε τον τύπο και το μέγεθός της.

Αν είστε σίγουρος-η ότι τα σημεία προσάρτησης είναι σωστά, κάντε κλικ στο Επόμενο, και επιλέξτε αν επιθυμείτε την μορφοποίηση (με διαγραφή δεδομένων) των κατατμήσεων που προτείνει το DrakX, ή άλλες επιλογές.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...