Διαμορφώστε τις υπηρεσίες σας

Εδώ μπορείτε να ορίσετε ποιες υπηρεσίες (δεν) θα πρέπει να εκκινηθούν κατά την εκκίνηση του συστήματός σας.

Υπάρχουν τέσσερις ομάδες, κάντε κλικ στο τρίγωνο μπροστά από μια ομάδα για την ανάπτυξή τους και για να δείτε όλες τις υπηρεσίες σε αυτήν.

Οι ρυθμίσεις που επιλέγει το DrakX είναι συνήθως σωστές.

Αν τονίσετε με το ποντίκι μια υπηρεσία, θα εμφανιστεί μια υπόδειξη με σχετικές πληροφορίες.

Αλλάξτε κάτι μόνο αν γνωρίζετε πολύ καλά τι κάνετε.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...