Διαμερισμός

Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των σκληρών σας δίσκων και να δείτε τις λύσεις που βρήκε ο οδηγός διαμερισμού DrakX για τα πιθανά μέρη εγκατάστασης της Mageia.

Οι διαθέσιμες επιλογές από την παρακάτω λίστα ποικίλουν ανάλογα με τις ιδιότητες των σκληρών σας δίσκων και το περιεχόμενό τους.

 • Χρήση των υπαρχουσών κατατμήσεων

  Αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, σημαίνει ότι έχουν βρεθεί κατατμήσεις συμβατές με το Linux και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση.

 • Χρήση του ελεύθερου χώρου

  Αν έχετε μη χρησιμοποιούμενο χώρο στο σκληρό σας δίσκο τότε αυτή η επιλογή θα τον χρησιμοποιήσει για τη νέα σας εγκατάσταση της Mageia.

 • Χρήση του ελεύθερου χώρου σε μια κατάτμηση των Windows

  Αν διαθέτετε μη χρησιμοποιούμενο χώρο σε μια υπάρχουσα κατάτμηση Windows, ο οδηγός εγκατάστασης μπορεί να σας επιτρέψει να τον χρησιμοποιήσετε.

  Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για την δημιουργία του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της Mageia.

  Σημειώστε ότι αυτό θα προκαλέσει την συρρίκνωση του μεγέθους της κατάτμησης των Windows, κάτι το οποίο μπορεί να διατρέχει κάποιον κίνδυνο. Η κατάτμηση θα πρέπει να είναι «καθαρή» δηλαδή τα Windows πρέπει να έχουν κλείσει σωστά την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα πρέπει να έχετε κάνει αποκερμάτωση, ωστόσο δεν αποτελεί εγγύηση ότι όλα τα αρχεία στην κατάτμηση έχουν μετακινηθεί εκτός της περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας αρχείων. Θα πρέπει να το ελέγξετε προσεκτικά πριν συνεχίσετε.

  Με αυτήν την επιλογή, ο εγκαταστάτης εμφανίζει την υπολειπόμενη κατάτμηση των Windows με ανοιχτό κυανό και της επικείμενης κατάτμησης Mageia σε βαθύ κυανό με το προοριζόμενο μέγεθος να αναγράφεται στο κάτω μέρος. Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε αυτά τα μεγέθη κάνοντας κλικ και σύρσιμο του διαστήματος μεταξύ των δυο κατατμήσεων. Δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο.

 • Διαγραφή και χρήση ολόκληρου του δίσκου.

  Αυτή η επιλογή θα χρησιμοποιήσει ολόκληρο τον δίσκο για τη Mageia.

  Προσοχή! Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει ΟΛΑ τα δεδομένα στον επιλεγμένο σκληρό δίσκο. Να είστε προσεκτικός-ή!

  Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα του δίσκου για άλλον σκοπό, ή αν διαθέτετε ήδη κάποια δεδομένα στον δίσκο τα οποία δεν θα θέλατε να χάσετε, τότε μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

 • Προσαρμοσμένο

  Αυτό σας δίνει πλήρη έλεγχο στον διαμερισμό της εγκατάστασης στους σκληρούς σας δίσκους.

Διαμόρφωση του μεγέθους των κατατμήσεων:

Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα διαμοιράσει τον κοινόχρηστο χώρο βάσει των ακόλουθων κανόνων:

 • Αν ο συνολικός διαθέσιμος χώρος είναι λιγότερος από 50GB, θα δημιουργηθεί μόνο η ριζική κατάτμηση «/» και δεν θα

 • Αν ο συνολικά διαθέσιμος χώρος είναι μεγαλύτερος από 50 GB, τότε δημιουργούνται τρεις κατατμήσεις

  • 6/19 του συνολικού διαθέσιμου χώρου εκχωρούνται στην κατάτμηση «/» με μέγιστο χώρο 50 GB

  • 1/19 του συνολικού διαθέσιμου χώρου εκχωρούνται στην κατάτμηση «swap» με μέγιστο χώρο 4 GB

  • και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 12/19) εκχωρείται στον προσωπικό κατάλογο «/home»

Αυτό σημαίνει πως από τα 160 GB ελεύθερου χώρα και άνω, το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιουργεί τρεις κατατμήσεις: 50 GB για το /, 4 GB για το swap και το υπόλοιπο για το /home.

Σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα UEFI, το ESP (EFI System Partition) θα εντοπιστεί αυτομάτως, η αν δεν υπάρχει θα δημιουργηθεί, και θα προσαρτηθεί στο /boot/EFI. Η «Προσαρμοσμένη» επιλογή είναι η μοναδική που επιτρέπει τον έλεγχο επικύρωσης.

Προειδοποίηση

Μερικοί νέοι οδηγοί σκληρών δίσκων χρησιμοποιούν τώρα 4096 byte λογικούς τομείς, αντί του προηγούμενου στάνταρ των λογικών τομέων 512 byte. Εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμου υλικού, το εργαλείο κατατμήσεων που χρησιμοποιήθηκε στον εγκαταστάτη δεν δοκιμάστηκε σε τέτοιους οδηγούς. Επίσης μερικοί οδηγοί ssd χρησιμοποιούν τώρα τμήματα διαγραφής μεγαλύτερα τους 1 MB. Σας συστήνουμε να πραγματοποιήσετε την κατάτμηση στον οδηγό σας εκ των προτέρων με τη βοήθεια ενός άλλου εργαλείου κατατμήσεων όπως το gparted, και να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διαμόρφωση:

"Στοίχιση σε" "MiB"

"Free space preceding (MiB)" "2"

Σιγουρευτείτε ότι όλες οι κατατμήσεις έχουν δημιουργηθεί με ένα ζυγό αριθμό Mb.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...