Πληκτρολόγιο

Το DrakX επιλέγει το κατάλληλο πληκτρολόγιο για τη γλώσσα σας. Αν δεν βρεθεί ένα κατάλληλο πληκτρολόγιο θα οριστεί ως προκαθορισμένο ένα με διάταξη των Η.Π.Α.

  • Σιγουρευτείτε ότι η επιλογή είναι σωστή ή επιλέξτε μια άλλη διάταξη πληκτρολογίου. Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η διάταξη του πληκτρολογίου σας, δείτε στα χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας ή ρωτήστε τον προμηθευτή του υπολογιστή σας. Ίσως υπάρχει και κάποια ετικέτα στο πληκτρολόγιο με κάποιο αναγνωριστικό της διάταξης. Μπορείτε επίσης να δείτε εδώ: en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout

  • Αν το πληκτρολόγιό σας δεν βρίσκεται στη λίστα, κάντε κλικ στο Περισσότερα για να δείτε την πλήρη λίστα, και επιλέξτε το πληκτρολόγιό σας από εκεί.

    Προειδοποίηση

    Μετά την επιλογή ενός πληκτρολογίου από το διάλογο Περισσότερα, θα επιστρέψετε στον πρώτο διάλογο επιλογής πληκτρολογίου και θα φαίνεται ότι έχετε επιλέξει ένα πληκτρολόγιο από αυτή την οθόνη. Μπορείτε ασφαλώς να αγνοήσετε αυτήν τη συμπεριφορά και να συνεχίσετε την εγκατάσταση: Το πληκτρολόγιό σας είναι αυτό που επιλέξατε από την πλήρη λίστα.

  • Αν επιλέξετε ένα πληκτρολόγιο βασισμένο σε μη λατινικούς χαρακτήρες, θα δείτε έναν επιπλέον διάλογο στον οποίο θα ερωτηθείτε πως επιθυμείτε να κάνετε την εναλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου μεταξύ του λατινικού και του μη λατινικού.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...