Συγχαρητήρια

Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και διαμόρφωση της Mageia και μπορείτε τώρα να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια.

Μετά την επανεκκίνηση, στην οθόνη του μενού εκκίνησης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων σας στον υπολογιστή σας (αν έχετε περισσότερα από ένα).

Αν δεν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος εκκίνησης, η εγκατάστασή σας της Mageia θα επιλεχθεί αυτόματα και θα εκκινηθεί.

Απολαύστε!

Μεταβείτε στο www.mageia.org αν έχετε διάφορες απορίες ή αν θέλετε να συνεισφέρετε στη Mageia


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...