Εγκατάσταση ή αναβάθμιση

  • Εγκατάσταση

    Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για μια νέα εγκατάσταση Mageia.

  • Αναβάθμιση

    Αν έχετε μια ή περισσότερες εγκαταστάσεις της Mageia στο σύστημά σας, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας επιτρέψει να αναβαθμίσετε μια από αυτές στην τελευταία έκδοση.

    Προειδοποίηση

    Έχει δοκιμαστεί μόνο η αναβάθμιση από μια, ακόμα υποστηριζόμενη, προηγούμενη έκδοση της Mageia όταν κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη έκδοση του εγκαταστάτη. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε από μια έκδοση της Mageia που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της (EOL), τότε είναι καλύτερα να πραγματοποιήσετε μια καθαρή εγκατάσταση διαφυλάσσοντας την κατάτμηση /home.

Σημείωση

Αν κάποια στιγμή κατά την εγκατάσταση αποφασίσετε να διακόψετε την εγκατάσταση, η επανεκκίνηση είναι εφικτή, αλλά σκεφτείτε πολύ καλά πριν το κάνετε. Από τη στιγμή που μια κατάτμηση έχει μορφοποιηθεί ή έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση των ενημερώσεων, ο υπολογιστή σας δεν είναι πια στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν και η επανεκκίνηση θα μπορούσε κάλλιστα να σας αφήσει με ένα μη λειτουργικό σύστημα. Αν παρόλα αυτά είστε απόλυτα σίγουρος ότι θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση, μεταβείτε σε ένα τερματικό πατώντας τα τρία πλήκτρα Alt Ctrl F2 ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, πατήστε Alt Ctrl Delete ταυτόχρονα για να κάνετε επανεκκίνηση.

Υπόδειξη

Αν ανακαλύψετε ότι ξεχάσατε να επιλέξετε μια επιπλέον γλώσσα, μπορείτε να επιστρέψετε από την οθόνη «Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση» στην οθόνη επιλογής γλώσσας πατώντας Alt Ctrl Home. Μην το κάνετε αυτό στα επόμενα βήματα της εγκατάστασης.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...