Προσαρμοσμένη κατάτμηση δίσκων με το DiskDrake

Προειδοποίηση

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση σε κάποια από τις κατατμήσεις σας σιγουρευτείτε ότι έχετε μια ξεχωριστή κατάτμηση /boot. Η επιλογή κρυπτογράφησης για την κατάτμηση /boot ΔΕΝ θα πρέπει να οριστεί, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάταξη των δίσκων σας. Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να δημιουργήσετε κατατμήσεις, να αλλάξετε το σύστημα αρχείων μιας κατάτμησης ή να αλλάξετε το μέγεθός της και επιπροσθέτως να δείτε το περιεχόμενό της πριν να ξεκινήσετε.

Υπάρχει μια καρτέλα για κάθε εντοπισμένο σκληρό δίσκο ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, όπως ένα stick USB. Για παράδειγμα sda, sdb και sdc αν υπάρχουν τρία από αυτά.

Κάντε κλικ στο Καθαρισμός όλων για να καθαρίσετε όλες τις κατατμήσεις στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης

Για τις υπόλοιπες ενέργειες: κάντε κλικ στην επιθυμητή κατάτμηση πρώτα. Στη συνέχεια δείτε την, ή επιλέξτε ένα σύστημα αρχείων και ένα σημείο προσάρτησης, αλλάξτε το μέγεθός της ή καθαρίστε την.

Συνεχίστε έως ότου ρυθμίσετε οτιδήποτε επιθυμείτε.

Κάντε κλικ στο Έγινε όταν είστε έτοιμος-η.

Σημείωση

Αν κάνετε εγκατάσταση της Mageia σε ένα σύστημα UEFI, ελέγξτε ότι μια κατάτμηση ESP (EFI System Partition) είναι παρούσα και προσαρτημένη σωστά στο /boot.EFI (δείτε ανωτέρω)


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...