Επιλογή της οθόνης

Το DrakX διαθέτει μια αρκετά περιεκτική βάση δεδομένων συσκευών οθονών και συνήθως θα αναγνωρίσει σωστά και τη δική σας.

Προειδοποίηση

Η επιλογή μιας οθόνης με διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να καταστρέψει την οθόνη σας ή τη συσκευή γραφικών. Παρακαλώ μην προσπαθείτε να κάνετε απλά δοκιμές αν δεν γνωρίζετε τι ακριβώς κάνετε. Αν έχετε αμφιβολίες θα πρέπει να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση της οθόνης σας

Προσαρμοσμένο

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε δύο κρίσιμες παραμέτρους, τη συχνότητα της κατακόρυφης ανανέωσης και τη συχνότητα του οριζόντιου συγχρονισμού. Η συχνότητα της κατακόρυφης ανανέωσης ορίζει πόσο συχνά θα ανανεώνεται η οθόνη και ο οριζόντιος συγχρονισμός είναι η συχνότητα στην οποία εμφανίζονται οι γραμμές σάρωσης.

Είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να μην ορίσετε μια οθόνη με εύρος συγχρονισμού εκτός των δυνατοτήτων της οθόνης σας: μπορεί να καταστρέψετε την οθόνη σας. Αν έχετε αμφιβολία, επιλέξτε μια συντηρητική ρύθμιση και συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση της οθόνης σας.

Άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας

Αυτή είναι και η εξ' ορισμού επιλογή και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του τύπου της οθόνης από τη βάση δεδομένων με τις συσκευές οθονών.

Κατασκευαστής

αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντόπισε σωστά την οθόνη σας και γνωρίζεται τον τύπο της, μπορείτε να την επιλέξετε από τη λίστα δέντρου επιλέγοντας ανά:

  • κατασκευαστή

  • το όνομα του μοντέλου της οθόνης

  • την περιγραφή της οθόνης

Γενικού τύπου

Επιλέγοντας αυτήν την ομάδα θα εμφανιστούν γύρω στις 30 διαμορφώσεις οθονών όπως 1024x768 @ 60Hz συμπεριλαμβάνονται και οι οθόνες Flat των φορητών υπολογιστών. Συχνά είναι μια καλή ομάδα επιλογής οθόνης αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό κάρτας γραφικών Vesa όταν το υλικό της κάρτας γραφικών σας δεν μπορεί να εντοπιστεί αυτόματα. Ακόμα μια φορά θα πρέπει να είστε συντηρητικοί στις επιλογές σας.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...