Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας

Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας. Αυτό είναι σημαντικό για όλων των ειδών ρυθμίσεων, όπως το νόμισμα και ο κανονιστικός τομέας ασύρματου δικτύου.

Αν η χώρα σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Άλλες χώρες και από εκεί επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή.

Σημείωση

Αν η χώρα σας εμφανίζεται μόνο στη λίστα Άλλες χώρες, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Εντάξει μπορεί να φαίνεται ως μια χώρα επιλεγμένη από την πρώτη λίστα. Μπορείτε να το αγνοήσετε, το DrakX θα ακολουθήσει την πραγματική σας επιλογή.

Μέθοδος εισαγωγής

Στην οθόνη Άλλες χώρες μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μέθοδο εισαγωγής (στο κάτω μέρος της λίστας). Οι μέθοδοι εισαγωγής επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν πολυγλωσσικούς χαρακτήρες (Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, κλπ). Το IBus είναι η προκαθορισμένη μέθοδος εισαγωγής στα DVD της Mageia, Αφρική/Ινδία και Ασία/εκτός Ινδίας Live-CD. Για τις Ασιατικές και Αφρικανικές τοπικότητες, το IBus θα οριστεί ως η προκαθορισμένη μέθοδος εισαγωγής ώστε οι χρήστες να μην χρειαστεί να κάνουν τη διαμόρφωση χειροκίνητα. Άλλες μέθοδοι εισαγωγής (SCIM, GCIN, HIME, κλπ) παρέχουν επίσης πανομοιότυπες λειτουργίες και μπορούν να εγκατασταθούν αν προσθέσατε ένα μέσο HTTP/FTP πριν την επιλογή των πακέτων.

Σημείωση

Αν παραλείψατε τη ρύθμιση της μεθόδου εισαγωγής κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να μεταβείτε εκ νέου σε αυτή μετά την επανεκκίνηση του εγκατεστημένου συστήματός σας μέσω του μενού «Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας» -> «Σύστημα», ή εκτελώντας localedrake ως root.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...