Επιλογή ποντικιού

Αν δεν είστε ευχαριστημένος με την απόκριση του ποντικιού σας, μπορείτε από εδώ να επιλέξετε κάποιο άλλο.

Συνήθως, Γενικό - Οποιοδήποτε PS/2 και USB ποντίκι είναι μια καλή επιλογή.

Επιλέξτε Γενικό - Εξαναγκασμός evdev για να διαμορφώσετε τα κουμπιά που δεν δουλεύουν σε ένα ποντίκι με έξι ή περισσότερα κουμπιά.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...