Μορφοποίηση

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποιες κατατμήσεις επιθυμείτε να μορφοποιήσετε. Τα δεδομένα στις κατατμήσεις που δεν έχουν σημειωθεί για μορφοποίηση θα διατηρηθούν.

Συνήθως τουλάχιστον οι κατατμήσεις που έχει επιλέξει το DrakX, χρειάζεται να μορφοποιηθούν

Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να επιλέξετε τις κατατμήσεις για τις οποίες επιθυμείτε να γίνει έλεγχος για χαλασμένα τμήματα

Υπόδειξη

Αν δεν είστε σίγουρος-η ότι έχετε κάνει την σωστή επιλογή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Προηγούμενο, ξανά στο Προηγούμενο και στη συνέχεια στο Προσαρμοσμένο για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη. Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τι υπάρχει στις κατατμήσεις σας.

Όταν είστε βέβαιος-η για την επιλογή σας, κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...