Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί

Επιλέξτε την γλώσσα που προτιμάτε, αναπτύσσοντας πρώτα τη λίστα της ηπείρου σας. Η Mageia θα χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή για τον οδηγό εγκατάστασης και για το εγκατεστημένο σύστημα.

Αν υπάρχει πιθανότητα να χρειαστείτε περισσότερες γλώσσες εγκατεστημένες στο σύστημά σας, για εσάς ή για άλλους χρήστες, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Πολλαπλές γλώσσες ώστε να τις προσθέσετε τώρα. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη υποστήριξης επιπλέον γλωσσών με αυτόματο τρόπο μετά την εγκατάσταση.

Προειδοποίηση

Παρόλο την επιλογή περισσοτέρων γλωσσών, θα πρέπει να επιλέξετε μια από αυτές ως την προτιμώμενη γλώσσα στην πρώτη οθόνη επιλογής γλώσσας. Θα σημειωθεί επίσης ως επιλεγμένη στην οθόνη πολλαπλών γλωσσών .

  • Αν η γλώσσα της διάταξης του πληκτρολογίου σας δεν είναι η ίδια με την προτιμώμενη γλώσσα, τότε είναι ορθό να εγκαταστήσετε και τη γλώσσα του πληκτρολογίου σας.

  • Η Mageia χρησιμοποιεί εξ ορισμού την υποστήριξη UTF-8 (Unicode).

    Αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί στην οθόνη «Πολλαπλές γλώσσες» αν γνωρίζετε ότι δεν είναι κατάλληλο για τη γλώσσα σας. Η απενεργοποίηση της υποστήριξης UTF-8 θα εφαρμοστεί σε όλες τις γλώσσες.

  • Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματός σας μετά την εγκατάσταση από το Κέντρο Ελέγχου Mageia -> Σύστημα -> Διαχειριστείτε την τοπικότητα του συστήματός σας.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...